Helhedsorienteret Fysioterapi

-og KranioSakralTerapi

Underoverskrift

Priser

Helhedsorienteret behandling: 625,-

Pris-reduktion til pensionister, studerende og kontanthjælpsmodtagere efter aftale.
 
Smertebehandling med Akupunktur (AkuNova, Akuline, Akucronic) vil i nogle tilfælde strække sig over 3-5 dage i træk.
Samlet pris: 1.000,-
 
Med henvisning fra egen læge og medlemskab af Sygesikringen “Danmark” gives tilskud til fysioterapi.