Helhedsorienteret Fysioterapi

-og KranioSakralTerapi

Underoverskrift

AkuNova, Akuline, Akucr

AkuNova er en relativ ny form for akupunktur, hvor man arbejder i og omkring ledddene i kroppen. AkuNova punkterne ligger rundt omkring alle led og virker ved at sætte kroppens egne helbredende kræfter i gang.

Alle led i kroppen har forbindelse til forskellige dele af hjernen og rundt om alle led ( fingerled, tæer, knæled,fodled, albueled osv )findes meget følsomme reflekspunkter. Ved at udnytte det system i kroppen der sender signaler til hjernen om smertelindring,Man kan med AkuNova hjælpe rigtig mange smertepatienter.

Til en behandling bruges 2-6 nåle. Behandlingen kan gentages 3-4 i dage træk og giver oftest straks smertelindring.

Akupunkturen kombineres ofte med anden behandling, såsom bl.a zoneterapi, massage , øvelser og holdningskorrektion. AkuNova bruges til smertebehandling i hele bevægeapparatet, det være sig hoved, arme, krop og ben. Også diffuse smerter, der ”flyver” rundt i kroppen er det virksomt på. Man skal bare være forberedt på at AkuNova kan mærkes lige og kun lige når der stikkes.